Practice Abstracts - First Set in DUTCH

Practice Abstracts - First Set in DUTCH

4 Practice Abstracts in Dutch:

  • Practice Abstract 1 Doelstellingen van het H2020 FERTIMANURE-project 
  • Practice Abstract 2 Wijzigingen in de EU-meststofverordening zullen harmonisatie van criteria voor organische materialen voor bemestingsdoeleinden (inclusief BBF's) in de lidstaten mogelijk maken
  • Practice Abstract 3 Innovatieve pilots in de praktijk om nutriënten terug te winnen uit dierlijke mest
  • Practice Abstract 4 Bestaande nutriënten onbalansen in Europese regio’s

Documents

20230517 12:00 a. m.

Practice Abstracts