FERTIMANURE’s e-Newsletter #3: coneixeu les darreres novetats del projecte

FERTIMANURE’s e-Newsletter #3: coneixeu les darreres novetats del projecte

La missió del projecte FERTIMANURE és proporcionar solucions innovadores (tecnologia, productes finals i models de negoci) que resolguin problemes reals, com el repte del fems, i ajudar als agricultors a abordar els reptes als quals s’enfronten actualment. FERTIMANURE instal·larà 5 pilots en granges de 5 països diferents de la UE. Valoritzant els fems de 3 tipus diferents de matèries primeres.

FERTIMANURE desenvoluparà, integrarà, provarà i validarà estratègies innovadores de la gestió de nutrients per recuperar i reutilitzar de manera eficient nutrients i altres productes amb valor agronòmic a partir del fem, per obtenir finalment fertilitzants fiables i segurs capaços de competir al mercat de fertilitzants de la UE.

Documents

20211026 12:00 AM

FERTIMANURE Project Documentation

FERTIMANURE, Nutrient