FERTIMANURE’s NEWSLETTER #4: Notícies i actualització sobre la implementació del projecte i els seus resultats

FERTIMANURE’s NEWSLETTER #4: Notícies i actualització sobre la implementació del projecte i els seus resultats

La missió del projecte FERTIMANURE és proporcionar solucions innovadores (tecnologia, productes finals i models de negoci) que resolguin problemes reals, com el repte dels fems, i ajudar als agricultors a abordar els reptes als quals s’enfronten actualment. FERTIMANURE instal·larà 5 pilots en granges de 5 països diferents de la UE. Valoritzant els fems de 3 tipus diferents de matèries primeres, FERTIMANURE desenvoluparà, integrarà, provarà i validarà estratègies innovadores de la gestió de nutrients per recuperar i reutilitzar de manera eficient nutrients i altres productes de valor agronòmic a partir del fem, per obtenir finalment fertilitzants fiables i segurs capaços de competir al mercat de fertilitzants de la UE.

El projecte FERTIMANURE cobrirà tant l’enfoc tecnològic com de gestió de nutrients: 

> L’aspecte tecnològic s’abordarà amb la implementació de 5 pilots experimentals innovadors i integrats en granges per a la recuperació de nutrients als països europeus més rellevants en termes de producció ramadera (Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, Països Baixos)

> La vessant de gestió de nutrients s’abordarà a través de 3 estratègies diferents adaptades a sistemes agrícoles mixtes i especialitzats: Estratègia #1 amb producció a la granja i ús de fertilitzats amb base biològica (BBF)1, Estratègia #2 amb producció de BBF a la granja i producció centralitzada de fertilitzants a mida (TMF)2 i Estratègia #3 amb producció i ús de TMF a la granja.

Documents

20220407 12:00 AM

FERTIMANURE Project Documentation