FERTIMANURE’s Nieuwsbief #4: Nieuws en updates over toepassing en resultaten van het project

FERTIMANURE’s Nieuwsbief #4: Nieuws en updates over toepassing en resultaten van het project

De missie van het FERTIMANURE project is om innovatieve oplossingen te geven (technologie, eindproducten, en business cases) om echte problemen aan te pakken, d.w.z. de mest uitdaging, en om boeren te helpen met het aanpakken van uitdagingen die ze nu tegen komen. FERTIMANURE gaat vijf proeven opzetten op boerenbedrijven in vijf EU landen. Mest van drie verschillinde grondstoffen worden gevaloriseerd, en daarmee gaat FERTIMANURE innovatieve nutriëntenbeheerstrategieën ontwikkelen, integreren, testen, en valideren. Hierbij worden methodes ontwikkeld voor het efficiënt terugwinnen en hergebruiken van nutriënten en andere producten met agronomische waarde uit mest, om uiteindelijk betrouwbare en veilige meststoffen te verkrijgen die kunnen concurreren op de EU-meststoffenmarkt.

Het FERTIMANURE project omvat zowel technische en nutriëntenbeheer aspecten:

> De  technische aspecten moeten aangepakt worden met de toepassing van vijf innovatieve en geïntegreerde proeven op boerenbedrijven voor nutriëntenterugwinning in de meest relevante Europese landen wat betreft veehouderij (Spanje, Frankrijke, Duitsland, België, en8 Nederland)

>  De nutriëntenbeheer aspecten worden aangepakt via drie verschillinde strategieën aangepast op gemengde en gespecialiseerde boerenbedrijven: Strategie #1: productie op het boerenbedrijf en gebruik van biogebaseerde meststoffen (BBFs)1, Strategie #2: productie op het boerenbedrijf van BBF producten en gecentraliseerde productie van op maat gemaakte meststoffen (TMFs)2, Strategie #3: productie en gebruik van TMFs op het boerenbedrijf.

Documents

20220407 12:00 AM