Practice Abstracts - First Set in CATALAN

Practice Abstracts - First Set in CATALAN

4 Practice Abstracts in CATALAN:

  • Practice Abstract 1 Objectius del projecte europeu H2020 FERTIMANURE
  • Practice Abstract 2 Els canvis en la regulació dels fertilitzants de la UE permetran harmonitzar els criteris de materials orgànics amb finalitats fertilitzants (inclosos els BBF) entre els Estats Membres
  • Practice Abstract 3 Pilots innovadors a granja per a recuperar nutrients de les dejeccions ramaderes
  • Practice Abstract 4 Desequilibris de nutrients existents a les regions europees

Documents

20230517 12:00 AM

Practice Abstracts